05.05.2024 | BADÍN CARP CUP 2024

Prejsť na obsah

05.05.2024 | BADÍN CARP CUP 2024

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v PRETEKY · Nedeľa 05 Maj 2024
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekyhrplavno

Prihlasovanie tímov na Badín Carp Cap 2024
22. - 25.05.2024

   
Prihlášku za tím je potrebné poslať emailom na rybybb@gmail.com, alebo osobne počas úradných hodín v kancelárii SRZ MsO Banská Bystrica.

V prihláške uveďte:
  • názov tímu
  • meno a priezvisko
  • telefónny kontakt pretekárov
  • emailovú adresu pretekárov  • jeden tím pozostáva z dvoch pretekárov a možnosť mať jedného pomocníka
  • štartovné je 120 € za tím
  • termín podávania prihlášok je do 15.05.2024, prihláška po tomto termíne nebude akceptovaná
  • maximálny počet tímov je limitovaný

Propozície a pravidlá pretekov na tomto odkaze>

Výbor SRZ MsO B.Bystrica


    Návrat na obsah