12.10.2022 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY - POKYNY

Prejsť na obsah

12.10.2022 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY - POKYNY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Streda 12 Okt 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekybadinskypstruhprivlac
SRZ MsO Banská Bystrica,
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01, Banská Bystrica
 

Pokyny žiadateľom o vydanie povolenia na lov hlavátky pre rok 2022:

 
Členovia iných organizácií SRZ:
Každá žiadosť o povolenie na lov hlavátky bude jeho žiadateľovi potvrdená e-mailom. Po obdržaní takéhoto e-mailu, prosíme zaslať kontaktné údaje:
  • meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a adresu na zaslanie povolenia.
Uhradiť sumu za povolenie na účet: SK89 0200 0000 0000 2703 3312
Do správy pre prijímateľa uviesť: meno a priezvisko a taktiež text  - povolenie na lov hlavátky a príspevok na zarybnenie.
Po uhradení a zaevidovaní platby na uvedený účet bude zaslané povolenie na lov hlavátky na Vami uvedenú adresu.
Cena povolenia: 130 € (80 € cena povolenia + 50 € príspevok na zarybnenie).
Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
Povolenie je nutné vrátiť osobne do kancelárie MsO alebo poštou do 15. 01. 2023.

Cudzinci a nečlenovia SRZ:
Každá žiadosť o povolenie na lov hlavátky bude jeho žiadateľovi potvrdená e-mailom. Po obdržaní takéhoto e-mailu, prosíme zaslať kontaktné údaje:
  • meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a adresu na zaslanie povolenia.
Uhradiť sumu za povolenie na účet: SK89 0200 0000 0000 2703 3312.
Do správy pre prijímateľa uviesť vaše meno a priezvisko.
Po uhradení a zaevidovaní platby na uvedený účet bude zaslané povolenie na lov hlavátky na Vami uvedenú adresu.
Cena povolenia: 200 €.
Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
Povolenie je nutné vrátiť poštou do 15.01.2023.

Členovia SRZ MsO Banská Bystrica:
Cena povolenia: 80 €.
Povolenie obsahuje 10 vychádzok.
Povolenie je nutné vrátiť osobne do kancelárie MsO alebo poštou do 15.01.2023.
Podľa uznesenia výboru č.6/2022 povolenie na lov hlavátky obdržia len členovia, ktorí v rokoch 2021 a 2022 odpracovali brigády a neboli disciplinárne stíhaný.
 
Dátumy predaja povolení na lov hlavátky pre členov SRZ MsO Banská Bystrica v kancelárii MsO:
Streda 19.10.2022:     od 14,00 hod. do 17,00 hod.
Pondelok 24.10.2022: od 13,00 hod. do 16,00 hod.
Streda 26.10.2022:     od 09,00 hod. do 11,00 hod.
Pondelok 31.10.2022: od 13,00 hod. do 16,00 hod.

Mestský výbor SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah