17.02.2021 | 2 % - USMERNENIE

Prejsť na obsah

17.02.2021 | 2 % - USMERNENIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Streda 17 Feb 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbdoleziteoznam
Usmernenie k poukázaniu podielu 2 % zaplatenej dane z príjmu
Oznamujeme, že v roku 2021 je možné poskytnúť 2 % dane z príjmov za rok 2020 nasledujúcim spôsobom:

Pokiaľ ste zamestnanec v prílohe máte tlačivá, ktoré vyplnené je potrebné zaslať, doručiť na Finančnú správu alebo  do kancelárie SRZ MsO Banská Bystrica, kde doručenie zabezpečíme. Kópiu vyhlásenia zašlite do kancelárie
MsO SRZ.
Dôležité je aby ste vo vyhlásení označili  riadok X, že súhlasíte so zaslaním údajov(meno priezvisko a trvalý pobyt)mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Pokiaľ ste živnostník, podnikateľ údaje o prijímateľovi, ktoré sú uvedené vo vyhlásení vyplniť do príslušnej časti daňového priznania.
Kópiu daňového priznania strany 1 a 12 zašlite do kancelárie  MsO SRZ.
Dôležité je tiež označiť X, že súhlasíte so zaslaním údajov(meno priezvisko a trvalý pobyt)mnou určenému prijímateľovi podielu zaplatenej dane.

Pokiaľ neoznačíte, že súhlasíte so zaslaním údajov, a nezašlete kópiu vyhlásenia (zamestnanec) alebo kópiu daňového priznania strany 1 a 12 (podnikateľ) prostriedky budú Finančným riaditeľstvom poukázané ale nebude ich možné preučtovať na účet  našej organizácie.

Vysvetlenie: Z technických príčin nemôžeme 2 % z daní realizovať priamo na účet našej organizácie, ale na účet Rady Žilina  a následne budú finančné prostriedky prevedené na účet našej organizácie. Tieto pokyny platia len pre rok 2021.
V prípade otázok kontaktuje p.Slačka tel. 0918396591.
Za vzniknutú komplikáciu sa ospravedlňujeme a vopred ďakujeme za poskytnuté príspevky, ktoré pomáhajú pri správe našich lovných revírov. Vážime si ich.

VYHLÁSENIE a POTVRDENIE si stiahnete tu>>>


Ján Dianiška
predseda SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah