20.03.2020 | ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

Prejsť na obsah

20.03.2020 | ČLENSKÉ PRÍSPEVKY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v DÔLEŽITÉ · Piatok 20 Mar 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbdolezitepoplatky
Členovia sú povinní uhradiť členské do 31.03.2020.

Avšak vzhľadom k súčasnej situácii budeme akceptovať aj neskoršie úhrady členských príspevkov...


Ján Dianiška
predseda SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah