25.08.2022 | UPOZORNENIE

Prejsť na obsah

25.08.2022 | UPOZORNENIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Štvrtok 25 Aug 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbmedved
Slovenský rybársky zväz, mestská organizácia Banská Bystrica
Ruttkaya Nedeckého 2, Banská Bystrica

UPOZORNENIE

Na našich revíroch 9b Hron 3-1111,VN Plavno 3-5570 a VN Tŕstie 3-5870 bol zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, hlavne v nočných a ranných hodinách.

Upozorňujeme preto našich členov, aby na uvedených revíroch zvýšili opatrnosť a  v okolí lovných revírov udržiavali čistotu (nenechávali odpadky) a nepitvali ulovené ryby to znamená, riadili sa vyhláškou vydanou
Radou SRZ Žilina.

Ján Dianiška
Predseda MsO SRZ Banská Bystrica


Návrat na obsah