rybybb

Prejsť na obsah

27.05.2020 | OZNAM OD PREDSEDU

Milí priatelia športového rybolovu.
Aj napriek výskytu pandémie Covid 19 sa 16.4.2020 začala sezóna na pstruhových revíroch SRZ. Teraz sa blíži termín zahájenia rybolovu na kaprových revíroch a tak isto aj na lipňových revíroch...
Predseda | 27 Maj 2020

20.05.2020 | VN RUŽINÁ MIMORIADNÝ ODLOV

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná
Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!!
Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality...
SRZ - Rada ZA | 20 Maj 2020
Návrat na obsah