CHOVNÉ - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

REVÍRY -  CHOVNÉ r. 2019 - 2021


Bystrica (Banská Bystrica) - prítoky

Charakter: Lososové vody pstruhové.
Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-0360-4-2
Popis revíru: Pravostranné prítoky Bystrice - potoky Cenovo s Racvalovským, Košiarsky, Laskomer a ľavostranné prítoky Bystrice - potoky Banský, Sásovský od ústia po pramene.

Hron č.8 a 9 - chovné potoky
Charakter: Lososové vody pstruhové.
Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-1100-4-2
Popis revíru: Pravostranné prítoky Hrona - Badínsky potok, Vlkanovský potok, Rakytovský potok, Kremnička I. + II., Udurná, Istebník a ľavostranné prítoky - Platina, Hronsecký potok, Peťovský potok, Môlčianský potok, Malé Plavno. Plavno, Driekyňa od ústia po pramene.

Hutná - prítoky
Charakter: Lososové vody pstruhové. Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-1210-4-2
Popis revíru: Potoky Vôdka od vodopádu v Ľubietovej po pramene a Slobodný potok od sútoku s Hutnou po pramene.

Tajovský potok - prítoky
Charakter: Lososové vody pstruhové. Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-4300-4-2
Popis revíru: Tajovský potok od sútoku Kordického a Tajovského potoka v obci Tajov po pramene, vrátane potokov Farebný, Mútňanský, Kordický a Riečanka.

Selčiansky potok
Charakter: Lososové vody pstruhové. Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-3680-4-2
Popis revíru: Selčiansky potok od ústia do rieky Hron po pramene s pravostrannými prítokmi - Lukačovský a Nemčiansky potok od ústia po pramene.

Hutná č.2
Charakter: Lososové vody pstruhové. Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-1201-4-2
Popis revíru: Potok Hutná (Ľubietovka) od cestného mosta pri píle na konci obce Ľubietová po pramene.

Moštenický potok č.2
Charakter: Lososové vody pstruhové. Zákaz lovu po celý rok!
Účel: Chovný
Číslo: 3-2321-4-2
Popis revíru: Čiastkové povodie Moštenického potoka od sútoku Moštenického a Uhliarskeho potoka v obci Moštenica po pramene, vrátane Uhliarskeho potoka.

Návrat na obsah