CHYŤ A PUSŤ - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

REVÍR - CHYŤ A PUSŤ r. 2019 - 2021


Hron č.9a

Charakter: Lososové vody lipňové s výskytom hlavátky.
Všeobecný zákaz lovu od 1.januára do 31.mája!
Účel: Chyť a pusť
Číslo: 3-1110-6-4
Popis revíru: Rieka Hron od cestného mosta v Banskej Bystrici - Radvaň po cestný most pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici.

Návrat na obsah