RYBYBB

Prejsť na obsah

Oficiálna stránka MsO SRZ Banská Bystrica

13.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 120 kg
 • ZV Badín - 120 kg


08.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný trojročný - 4 000 kg
 • VN Badín - 1 400 kg
 • HR Plavno - 1 400 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg
 • ZV Badín - 200 kg
  
Zákaz lovu kapra rybničného od 9.10.2018 do 25.10.2018.
Lov kapra rybničného povolený od 26.10.2018

29.09.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 420 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9b - 60 kg
 • Hron č. 9c - 40 kg
 • ZV Badín - 60 kg
 • HR Plavno - 160 kg

Lipeň tymiánový dvojročný - 380 kg
 • Bystrica - 30 kg
 • Starohorský p. - 20 kg
 • Tajovský p. - 20 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9a - 100 kg
 • Hron č. 9b - 110 kg

Pstruh potočný jednoročný - 21 000 ks., priemer 13 cm
 • Bystrica - 7 000 ks
 • Starohorský p. - 2 000 ks
 • Tajovský p. - 6 000 ks
 • Kordícky p. - 1 000 ks
 • Hutná - 500 ks
 • Moštenický p. - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Malachovský p. - 2 000 ks
 • Lukavica - 500 ks

31.08.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 2. polrok 2018 tu>

05.07.2018
ZARYBŇOVANIE

Pstruh dúhový dvojročný 400 kg
 • Starohorský potok - 50 kg
 • Bystrica - 70 kg
 • Tajovský potok - 60 kg
 • Hron č.8 - 70 kg
 • Hron č.9b - 90 kg
 • Hron č.9c - 60 kg

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu SRZ-Rada Žilina, Odboru tečúcich vôd a výroby pre RVPS LM z VN Liptovská Mara vzorky 3 kusov zubáča, 1 kus boleňa, 1 kus šťuky a 1 kus kapra, ktoré boli zaslané na rozbor zameraný na obsah ťažkých kovov v ich svalovine. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si dal zároveň na vlastné náklady vyšetriť ďalších 10 kusov zubáča veľkoústeho vo veľkosti od 48 - 63 cm. Zo všetkých uvedených vzoriek bola nadlimitná len vzorka boleňa dravého. Všetky uvedené vzorky dosiahli podlimitné hodnoty a preto Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dnes (14.6.2018) zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho. Žiadame aby loviaci rybári postupovali pri love boleňa dravého v súlade s vydaným veterinárnym opatrením č. 2561/2018 a neprivlastňovali si boleňa dravého z VN Liptovská Mara.  Tento zákaz platí do jeho odvolania.

30.05.2018
ZARYBŇOVANIE

29.05.2018
Lipeň tymiánový jedenapolročný (15 cm): 4 000 ks
 • Hron č.9b - 4 000 ks

23.05.2018
ZARYBŇOVANIE

04.05.2018
Kapor rybničný trojročný: 1 500 kg
 • VN Badín: - 600 kg
 • HR Plavno: - 700 kg
 • Pod Rybou: - 200 kg

29.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 38 kg
 • Tajovský potok: 38 kg

26.04.2018
ZARYBŇOVANIE

26.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 180 kg
 • Bystrica - 120 kg
 • Starohorský potok - 60 kg


Pstruh dúhový dvojročný: 170 kg
 • Bystrica: - 110 kg
 • Starohorský potok:- 60 kg

25.04.2018
ZARYBŇOVANIE

25.04.2018
Kapor rybničný trojročný: 2 500 kg
 • VN Badín - 800 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 • Pod Rybou - 600 kg
 • Plavno - 700 kg
 • Tŕstie - 200 kg

22.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 15 kg
 • Bystrica:- 15 kg

24.04.2018
OZNAM

Dňa 25.04.2018 sa bude v dobe od 7:00 hod. do 10:00 hod. zarybňovať kaprom rybničným (okrem HR Plavno).

15.04.2017
ZARYBŇOVANIE

14.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 220 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 80 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 30 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 20 kg
 • Lukavica: 20 kg

14.04.2018
Pstruh dúhový dvojročný: 280 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 110 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 40 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 40 kg
 • Lukavica: 20 kg

Starohorský potok a Bystrica sa budú zarybňovať po poklese prietokov vody.
Pripravených je 160 kg pstruha potočného a 160 kg pstruha dúhového.

15.03.2018
POZVÁNKY NA ŠKOLENIA NOVÝCH ČLENOV 2018
Pozvánka deti a dospelí.

15.03.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 1. polrok 2018 tu>

03.01.2018
DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ
Milí rybári, Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte Slovenský rýbársky zväz a to konkrétne MsO SRZ Banská Bystrica. Viac info tu >

13.12.2017
OZNAMY + LIST ČLENOM

08.12.2017
ZARYBŇOVANIE

24.11.2017
Pleskáč vysoký, 200 kg
 • ZV Badín - 40 kg
 • Pod Rybou - 60 kg
 • Plavno - 60 kg
 • Tŕstie - 40 kg
08.11.2017
Amur biely, 100 kg
 • VN Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 60 kg
 • Plavno - 20 kg
 
07.11.2017
Lieň sliznatý, 200 kg
 • VN Badín - 60 kg
 • ZV Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 40 kg
 • Plavno - 60 kg
 • Tŕstie - 20 kg
 
01.11.2017
ZARYBŇOVANIE

30.10.2017
Kapor rybničný päťročný a starší, 600 kg
 • VN Badín - 300 kg
 • HR Plavno - 300 kg

28.10.2017
ZARYBŇOVANIE

26.10.2017
Jalec hlavatý jednoročný, 1 000 ks
 • Hron č. 8 - 500 ks
 • Hron č.9b - 500 ks

27.10.2017
Karas striebristý, 300 kg
 • VN Badín - 80 kg
 • ZV Badín - 50 kg
 • Pod Rybou - 50 kg
 • Plavno - 70 kg
 • Tŕstie - 50 kg

27.10.2017
Pstruh dúhový dvojročný, 340 kg, priemer 330 g
 • ZV Badín - 140 kg
 • Plavno - 200 kg

18.10.2017
ZARYBŇOVANIE

19.10.2017
Kapor rybničný dvojročný: 1 200 kg
 • VN Badín - 400 kg
 • HR Plavno - 400 kg
 • Pod Rybou - 200 kg
 • VN Tŕstie - 100 kg
 • ZV Badín - 100 kg

23.10.2017
Šťuka severná jednoročná: 150 kg
 • VN Badín - 60 kg
 • HR Plavno - 20 kg
 • Pod Rybou - 30 kg
 • VN Tŕstie - 20 kg
 • ZV Badín - 20 kg

23.10.2017
Zubáč veľkoústy jednoročný: 3 000 ks
 • VN Badín - 1 000 ks
 • HR Plavno - 1 000 ks
 • Pod Rybou - 500 ks
 • VN Tŕstie - 250 ks
 • ZV Badín - 250 ks

18.10.2017
ZARYBŇOVANIE

14.10.2017
Kapor rybničný trojročný, 300 kg
 • VN Badín: 150 kg
 • HR Plavno: 150 kg
 
13.10.2017
Kapor rybničný jednoročný, 8 100 ks
 
 • VN Badín: 4 600 ks
 • HR Plavno: 3 500 ks

13.10.2017
Zubáč veľkoústy jednoročný, 550 ks
 • VN Badín: 300 ks
 • HR Plavno: 250 ks

Výdaj povolení na lov hlavátky:
 • pondelok: 23.10.2017, 13,00 - 16,00 hod.
 • streda: 25.10.2017, 10,00 - 12,00 hod., 13,30 - 17,00 hod.
 • pondelok: 30.10.2017, 13,00 - 16,00 hod.
 Info: Styk Erich, hospodár MsO, tel. 0905 741 581

11.10.2017
ZARYBŇOVANIE

Kapor rybničný trojročný, 900 kg, priemer 2,2 kg
 • OR Pod Rybou: 700 kg
 • VN Tŕstie: 200 kg

09.10.2017
ZARYBŇOVANIE

Kapor rybničný trojročný: 2 600 kg, priemer 2,2 kg
 • VN Badín: 1 200 kg
 • HR Plavno: 1 200 kg
 • ZV Badín: 200 kg

02.10.2017
ZARYBŇOVANIE

30.09.2017
Pstruh dúhový dvojročný, 390 kg, priemer 320 g
 • HR Plavno - 150 kg
 • ZV Badín - 60 kg
 • Hron č. 8 - 60 kg
 • Hron č. 9b - 120 kg

30.09.2017
Pstruh potočný jednoročný, 42 100 ks, priemer 11 cm
 • Hutná - 1 000 ks
 • Moštenický potok - 1 500 ks
 • Ľupčica - 3 200 ks
 • Starohorský potok - 4 200 ks
 • Bystrica - 9 200 ks
 • Tajovský potok - 6 000 ks
 • Malachovský potok - 3 300 ks
 • Lukavica - 1 200 ks
 • Hron č. 8 - 5 500 ks
 • Hron č. 9b - 7 000ks

30.09.2017
Lipeň tymiánový dvojročný ( 15-20 cm), 130 kg
 • Starohorský potok - 20 kg
 • Hron č. 9b - 110 kg

30.08.2017
Lipeň tymiánový jednoročný, 20 000 ks, priemer 10 cm
 • Hron č. 8 - 5 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 8 800 ks
 • Starohorský potok - 200 ks
 • Bystrica - 1 000 ks
 • Cenovo - 2 000 ks

14.09.2017
OZNAM
Dňa 16.09.2017 sa na revíry HRON č. 9b (v úseku od prítoku potoka Hutná pri Grajciari po HR Plavno) uskutočnia muškárske preteky Banskobystrická muška. Z tohto dôvodu bude počas celého dňa na vyznačenej pretekárskej trati zákaz lovu rýb.

Zároveň pozývame na podujatie aj divákov.

Za pochopenie ďakujeme.
Mestský výbor MsO SRZ Banská Bystrica

21.08.2017

PLÁN BRIGÁD

Plán brigád na 2. polrok 2017... viac info nájdete tu

Podporte petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
Návrat na obsah