RYBYBB

Prejsť na obsah
20.05.2019
PLAVNO FEEDER CUP
Dňa 26.05.2019 (nedeľa) sa na HR Plavno uskutočnia preteky, prihlasujte sa na tel.čísle 0904 881 793... bližšie info na plagáte.13.04.2019
ZARYBŇOVANIE
Dňa 13.04.2019 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov pstruhom Pd2 a Pp3 z vlastného chovu z chovného zariadenia v Cenove:
Bystrica - Pd2 105kg, Pp3 115kg
Starohorský potok - Pd2 40kg, Pp 60kg
Tajovka - Pd2 100kg, Pp3 100kg
Hutná - Pd2 30kg, Pp3 30 kg
Moštenica - Pd2 20kg, Pp3 20kg
Ľupčica - Pd2 30kg, Pp3 30kg
Malachovský potok - Pd2 20kg, Pp3 30kg
Lukavica - Pd2 20kg, Pp3 20 kg

11.04.2019
ZARYBŇOVANIE
Dňa 09.04.2019 prebehlo jarné zarybnenie kaprových revírov násadou K3 nasledovne:
VN Badín - 1400 kg
VN ZV Badín - 200 kg
OR Pod Rybou - 800 kg
VN Plavno - 1400 kg
VN Tŕstie - 200 kg21.03.2019
POZVÁNKY NA ŠKOLENIE
Pozvánky na školenie nových členov MsO SRZ Banská Bystrica, dospelí a deti.

14.03.2019
ZARYBŇOVACIE PLÁNY A ÚLOVKY V REVÍROCH ZA ROK 2018
20.02.2019
VYHLÁŠKA 2019
Výklad § 14 novej vyhlášky privlastňovania si rýb. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE a VYSVETLÍVKY KU GRAFU.

02.01.2019
ZÁKON A VYHLÁŠKA 2019

17.12.2018
NOVINKY NA ROK 2019
List a informácie pre členov MsO SRZ Banská Bystrica.

14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Šťuka severná jednoročná: 200 kg
 • VN Badín - 80 kg
 • ZV Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 50 kg
 • HR Plavno - 20 kg
 • VN Tŕstie - 30 kg
         

14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Karas striebristý: 500 kg
 • VN Badín - 150 kg
 • ZV Badín - 50 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • HR Plavno - 150 kg
 • VN Tŕstie - 50 kg
         
 
09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Jalec hlavatý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
    

09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Nosáľ sťahovavý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
 

05.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Zubáč veľkoústy jednoročný: 3 300 ks
 • VN Badín - 1 100 ks
 • HR Plavno - 1 100 ks
 • Pod Rybou - 500 ks
 • ZV Badín - 300 ks
 • VN Tŕstie - 300 ks


30.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 200 kg
 • HR Plavno - 200 kg


17.10.2018
TERMÍNY VÝDAJA POVOLENÍ NA LOV HLAVÁTKY PRE ROK 2018
 • 22.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.
 • 24.10.2018 (Streda): 9:00 - 12:00 hod a 13:30 - 16:30 hod.
 • 29.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.


15.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný dvojročný: 800 kg
 • VN Badín - 250 kg
 • HR Plavno - 250 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • ZV Badín - 100 kg
 • VN Tŕstie - 100 kg
       

13.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 120 kg
 • ZV Badín - 120 kg


09.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný jednoročný: 60 kg
 • VN Badín - 30 kg
 • HR Plavno - 30 kg
 

Karas striebristý jednoročný: 50 kg
 • VN Badín - 40 kg
 • ZV Badín - 10 kg
 

Pleskáč vysoký jednoročný: 4 000 ks
 • ZV Badín - 4 000 ks

 
Zubáč veľkoústy jednoročný: 350 ks
 • VN Badín - 350 ks


08.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný trojročný - 4 000 kg
 • VN Badín - 1 400 kg
 • HR Plavno - 1 400 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg
 • ZV Badín - 200 kg


05.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Hlavátka podunajská trojročná: 34 kg
 • Hron č.8 - 16 kg
 • Hron č. 9b - 18 kg
 

01.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Podustva severná jednoročná: 17 000 ks
 • Hron č. 8 - 5 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 8 000 ks
 • Hron č. 9c - 1 000 ks
     

Zákaz lovu kapra rybničného od 9.10.2018 do 25.10.2018.
Lov kapra rybničného povolený od 26.10.2018


29.09.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 420 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9b - 60 kg
 • Hron č. 9c - 40 kg
 • ZV Badín - 60 kg
 • HR Plavno - 160 kg

Lipeň tymiánový dvojročný - 380 kg
 • Bystrica - 30 kg
 • Starohorský p. - 20 kg
 • Tajovský p. - 20 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9a - 100 kg
 • Hron č. 9b - 110 kg

Pstruh potočný jednoročný - 21 000 ks., priemer 13 cm
 • Bystrica - 7 000 ks
 • Starohorský p. - 2 000 ks
 • Tajovský p. - 6 000 ks
 • Kordícky p. - 1 000 ks
 • Hutná - 500 ks
 • Moštenický p. - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Malachovský p. - 2 000 ks
 • Lukavica - 500 ks


31.08.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 2. polrok 2018 tu>


27.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 20 000 ks
 • Hron č. 8 - 3 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č. 9b - 11 000 ks
 • Cenovo - 3 000 ks
   

02.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 8 300 ks
 • Hron č.9b - 8 300 ks


30.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Mrena severná jednoročná: 350 ks
 • Hron č.9c - 350 ks


05.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný 400 kg
 • Starohorský potok - 50 kg
 • Bystrica - 70 kg
 • Tajovský potok - 60 kg
 • Hron č.8 - 70 kg
 • Hron č.9b - 90 kg
 • Hron č.9c - 60 kg

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu SRZ-Rada Žilina, Odboru tečúcich vôd a výroby pre RVPS LM z VN Liptovská Mara vzorky 3 kusov zubáča, 1 kus boleňa, 1 kus šťuky a 1 kus kapra, ktoré boli zaslané na rozbor zameraný na obsah ťažkých kovov v ich svalovine. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si dal zároveň na vlastné náklady vyšetriť ďalších 10 kusov zubáča veľkoústeho vo veľkosti od 48 - 63 cm. Zo všetkých uvedených vzoriek bola nadlimitná len vzorka boleňa dravého. Všetky uvedené vzorky dosiahli podlimitné hodnoty a preto Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dnes (14.6.2018) zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho. Žiadame aby loviaci rybári postupovali pri love boleňa dravého v súlade s vydaným veterinárnym opatrením č. 2561/2018 a neprivlastňovali si boleňa dravého z VN Liptovská Mara.  Tento zákaz platí do jeho odvolania.


30.05.2018
ZARYBŇOVANIE
29.05.2018
Lipeň tymiánový jedenapolročný (15 cm): 4 000 ks
 • Hron č.9b - 4 000 ks


23.05.2018
ZARYBŇOVANIE
04.05.2018
Kapor rybničný trojročný: 1 500 kg
 • VN Badín: - 600 kg
 • HR Plavno: - 700 kg
 • Pod Rybou: - 200 kg

29.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 38 kg
 • Tajovský potok: 38 kg


26.04.2018
ZARYBŇOVANIE
26.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 180 kg
 • Bystrica - 120 kg
 • Starohorský potok - 60 kg


Pstruh dúhový dvojročný: 170 kg
 • Bystrica: - 110 kg
 • Starohorský potok:- 60 kg


25.04.2018
ZARYBŇOVANIE
25.04.2018
Kapor rybničný trojročný: 2 500 kg
 • VN Badín - 800 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 • Pod Rybou - 600 kg
 • Plavno - 700 kg
 • Tŕstie - 200 kg

22.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 15 kg
 • Bystrica:- 15 kg


24.04.2018
OZNAM
Dňa 25.04.2018 sa bude v dobe od 7:00 hod. do 10:00 hod. zarybňovať kaprom rybničným (okrem HR Plavno).


15.04.2018
ZARYBŇOVANIE
14.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 220 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 80 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 30 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 20 kg
 • Lukavica: 20 kg

14.04.2018
Pstruh dúhový dvojročný: 280 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 110 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 40 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 40 kg
 • Lukavica: 20 kg

Starohorský potok a Bystrica sa budú zarybňovať po poklese prietokov vody.
Pripravených je 160 kg pstruha potočného a 160 kg pstruha dúhového.
Návrat na obsah