RYBYBB

Prejsť na obsah

Oficiálna stránka MsO SRZ Banská Bystrica

14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Šťuka severná jednoročná: 200 kg
 • VN Badín - 80 kg
 • ZV Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 50 kg
 • HR Plavno - 20 kg
 • VN Tŕstie - 30 kg
         

14.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Karas striebristý: 500 kg
 • VN Badín - 150 kg
 • ZV Badín - 50 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • HR Plavno - 150 kg
 • VN Tŕstie - 50 kg
         
 
09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Jalec hlavatý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
    

09.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Nosáľ sťahovavý jednoročný: 1 000 ks
 • Hron č.8 - 500 ks
 • Hron č.9c - 500 ks
 

05.11.2018
ZARYBŇOVANIE
Zubáč veľkoústy jednoročný: 3 300 ks
 • VN Badín - 1 100 ks
 • HR Plavno - 1 100 ks
 • Pod Rybou - 500 ks
 • ZV Badín - 300 ks
 • VN Tŕstie - 300 ks


30.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 200 kg
 • HR Plavno - 200 kg


17.10.2018
TERMÍNY VÝDAJA POVOLENÍ NA LOV HLAVÁTKY PRE ROK 2018
 • 22.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.
 • 24.10.2018 (Streda): 9:00 - 12:00 hod a 13:30 - 16:30 hod.
 • 29.10.2018 (Pondelok): 13:00 - 16:00 hod.


15.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný dvojročný: 800 kg
 • VN Badín - 250 kg
 • HR Plavno - 250 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • ZV Badín - 100 kg
 • VN Tŕstie - 100 kg
       

13.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 120 kg
 • ZV Badín - 120 kg


09.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný jednoročný: 60 kg
 • VN Badín - 30 kg
 • HR Plavno - 30 kg
 

Karas striebristý jednoročný: 50 kg
 • VN Badín - 40 kg
 • ZV Badín - 10 kg
 

Pleskáč vysoký jednoročný: 4 000 ks
 • ZV Badín - 4 000 ks

 
Zubáč veľkoústy jednoročný: 350 ks
 • VN Badín - 350 ks


08.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný trojročný - 4 000 kg
 • VN Badín - 1 400 kg
 • HR Plavno - 1 400 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg
 • ZV Badín - 200 kg


05.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Hlavátka podunajská trojročná: 34 kg
 • Hron č.8 - 16 kg
 • Hron č. 9b - 18 kg
 

01.10.2018
ZARYBŇOVANIE
Podustva severná jednoročná: 17 000 ks
 • Hron č. 8 - 5 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 8 000 ks
 • Hron č. 9c - 1 000 ks
     

Zákaz lovu kapra rybničného od 9.10.2018 do 25.10.2018.
Lov kapra rybničného povolený od 26.10.2018


29.09.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný - 420 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9b - 60 kg
 • Hron č. 9c - 40 kg
 • ZV Badín - 60 kg
 • HR Plavno - 160 kg

Lipeň tymiánový dvojročný - 380 kg
 • Bystrica - 30 kg
 • Starohorský p. - 20 kg
 • Tajovský p. - 20 kg
 • Hron č. 8 - 100 kg
 • Hron č. 9a - 100 kg
 • Hron č. 9b - 110 kg

Pstruh potočný jednoročný - 21 000 ks., priemer 13 cm
 • Bystrica - 7 000 ks
 • Starohorský p. - 2 000 ks
 • Tajovský p. - 6 000 ks
 • Kordícky p. - 1 000 ks
 • Hutná - 500 ks
 • Moštenický p. - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Malachovský p. - 2 000 ks
 • Lukavica - 500 ks


31.08.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 2. polrok 2018 tu>


27.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 20 000 ks
 • Hron č. 8 - 3 000 ks
 • Hron č. 9a - 3 000 ks
 • Hron č. 9b - 11 000 ks
 • Cenovo - 3 000 ks
   

02.08.2018
ZARYBŇOVANIE
Lipeň tymiánový jednoročný: 8 300 ks
 • Hron č.9b - 8 300 ks


30.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Mrena severná jednoročná: 350 ks
 • Hron č.9c - 350 ks


05.07.2018
ZARYBŇOVANIE
Pstruh dúhový dvojročný 400 kg
 • Starohorský potok - 50 kg
 • Bystrica - 70 kg
 • Tajovský potok - 60 kg
 • Hron č.8 - 70 kg
 • Hron č.9b - 90 kg
 • Hron č.9c - 60 kg

LOV a privlastňovanie zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara opäť povolený


Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši (RVPS LM) vydala dňa 14.6.2018 nové veterinárne opatrenie č.k. 2561/2018 (v prílohe), ktorým zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara. Naďalej však zostáva v platnosti zákaz privlastňovania boleňa dravého na  rybárskom revíri č. 3-5340-1-1 VN Liptovská Mara.

V priebehu prvého polroka 2018 zabezpečil rybársky hospodár spolu s pracovníkmi sekretariátu SRZ-Rada Žilina, Odboru tečúcich vôd a výroby pre RVPS LM z VN Liptovská Mara vzorky 3 kusov zubáča, 1 kus boleňa, 1 kus šťuky a 1 kus kapra, ktoré boli zaslané na rozbor zameraný na obsah ťažkých kovov v ich svalovine. Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina si dal zároveň na vlastné náklady vyšetriť ďalších 10 kusov zubáča veľkoústeho vo veľkosti od 48 - 63 cm. Zo všetkých uvedených vzoriek bola nadlimitná len vzorka boleňa dravého. Všetky uvedené vzorky dosiahli podlimitné hodnoty a preto Regionálna veterinárna a potravinová správa v Liptovskom Mikuláši dnes (14.6.2018) zrušila zákaz privlastňovania si zubáča veľkoústeho. Žiadame aby loviaci rybári postupovali pri love boleňa dravého v súlade s vydaným veterinárnym opatrením č. 2561/2018 a neprivlastňovali si boleňa dravého z VN Liptovská Mara.  Tento zákaz platí do jeho odvolania.


30.05.2018
ZARYBŇOVANIE
29.05.2018
Lipeň tymiánový jedenapolročný (15 cm): 4 000 ks
 • Hron č.9b - 4 000 ks


23.05.2018
ZARYBŇOVANIE
04.05.2018
Kapor rybničný trojročný: 1 500 kg
 • VN Badín: - 600 kg
 • HR Plavno: - 700 kg
 • Pod Rybou: - 200 kg

29.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 38 kg
 • Tajovský potok: 38 kg


26.04.2018
ZARYBŇOVANIE
26.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 180 kg
 • Bystrica - 120 kg
 • Starohorský potok - 60 kg


Pstruh dúhový dvojročný: 170 kg
 • Bystrica: - 110 kg
 • Starohorský potok:- 60 kg


25.04.2018
ZARYBŇOVANIE
25.04.2018
Kapor rybničný trojročný: 2 500 kg
 • VN Badín - 800 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 • Pod Rybou - 600 kg
 • Plavno - 700 kg
 • Tŕstie - 200 kg

22.04.2018
Pstruh potočný dvojročný: 15 kg
 • Bystrica:- 15 kg


24.04.2018
OZNAM
Dňa 25.04.2018 sa bude v dobe od 7:00 hod. do 10:00 hod. zarybňovať kaprom rybničným (okrem HR Plavno).


15.04.2017
ZARYBŇOVANIE
14.04.2018
Pstruh potočný trojročný: 220 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 80 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 30 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 20 kg
 • Lukavica: 20 kg

14.04.2018
Pstruh dúhový dvojročný: 280 kg
 • Bystrica: 20 kg
 • Tajovský potok: 110 kg
 • Hutná: 30 kg
 • Ľupčica: 40 kg
 • Moštenický potok: 20 kg
 • Malachovský potok: 40 kg
 • Lukavica: 20 kg

Starohorský potok a Bystrica sa budú zarybňovať po poklese prietokov vody.
Pripravených je 160 kg pstruha potočného a 160 kg pstruha dúhového.


15.03.2018
POZVÁNKY NA ŠKOLENIA NOVÝCH ČLENOV 2018
Pozvánka deti a dospelí.


15.03.2018
ROZPIS BRIGÁD
Rozpis brigád na 1. polrok 2018 tu>

03.01.2018
DARUJTE NÁM 2% Z DANÍ
Milí rybári, Vaše 2% v praxi neznamenajú žiadne výdavky navyše. Ide o daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu. Môžete ju však premeniť na dar, ktorým podporíte Slovenský rýbársky zväz a to konkrétne MsO SRZ Banská Bystrica. Viac info tu >
Podporte petíciu za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku
Návrat na obsah