LOVNÉ MIERY, ČASY LOVU A OCHRANY RÝB - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

SPRÁVANIE SA PRI  LOVE


Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení.Návrat na obsah