LOVNÉ MIERY, ČASY, OCHRANY - RYBYBB

Prejsť na obsah

SPRÁVANIE SA PRI  LOVE


Loviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení.


Najmenšie lovné miery a časy individuálnej ochrany rýb.

Druh

Lovná dĺžka

Čas individuálnej
ochrany rýb

Celoročne chránené
druhy rýb

Druhy rýb bez času
individuálnej ochrany

Boleň dravý

40

od 15.03. do 31.05.

blatniak tmavý

belička európska

Hlavátka podunajská

70

od 01.01. do 31.10.

býčko rúrkonosý

červenica ostrobruchá

Jalec hlavatý

20

lov povolený po celý rok

čík európsky

býčko čiernoústy

Jalec maloústy

20

od 15.03. do 31.05.

hrebenačka pásavá

býčko hlavatý

Jalec tmavý

20

od 15.03. do 31.05.

hrebenačka vysoká

hrebenačka fŕkaná

Jeseter malý

45

od 15.03. do 31.05.

hrúz fúzatý

hrúz bieloplutvý

Kapor rybničný

40

od 15.03. do 31.05.

hrúz Kesslerov

hrúz škvrnitý

Lieň sliznatý

25

od 15.03. do 31.05.

jeseter ruský

hrúzovec sieťovaný

Lipeň tymianový

27

od 01.01. do 31.05.

kapor sazan

karas striebristý

Mieň sladkovodný

35

od 01.01. do 15.03.

karas zlatistý

ostračka veľkoústa

Mrena severná

40

od 15.03. do 15.06.

kolok veľký

ostriež zelenkavý

Mrena škvrnitá

25

od 15.03. do 31.05.

kolok vretenovitý

ovsienka striebristá

Nosáľ sťahovavý

25

od 15.03. do 31.05.

ploska pásavá

čerebľa pestrá

Pleskáč siný

20

od 15.03. do 31.05.

plotica lesklá

pleskáč zelenkavý

Pleskáč tuponosý

20

od 15.03. do 31.05.

plotica perleťová

plotica červenooká

Pleskáč vysoký

30

od 15.03. do 31.05.

pĺž vrchovský

pĺž severný

Podustva severná

30

od 15.03. do 31.05.

pĺž severný

slíž severný

Pstruh dúhový

25

od 01.01. do 15.04.

šabľa krivočiara

slnečnica pestrá

Pstruh jazerný

45

od 01.09. do 15.04.

lopatka dúhová

sumček hnedý

Pstruh potočný

25

od 01.09. do 15.04.

Denné doby lovu na vodách kaprových

Sivoň potočný

25

od 01.09. do 15.04.

Január, Február

od 07,00 do 17,00 h

Sumec veľký

70

od 15.03 do 15.06.

Marec, Apríl

od 05,00 do 21,00 h

Šťuka severná

60

od 01.01. do 15.06.

Máj, Jún, Október

od 04,00 do 24,00 h

Zubáč veľkoústy

50

od 15.03. do 15.06.

Júl, August, September

od 00,00 do 24,00 h

Zubáč volžský

35

od 15.03. do 15.06.

November, December

od 07,00 do 20,00 h

Amur biely

60

lov povolený po celý rok

Denné doby lovu na vodách lipňových

Sih maréna

25

od 01.09. do 31.12.

Jún, Júl, August

od 04,00 do 22,00 h

Sih peleď

25

od 01.09. do 31.12.

September, Október

od 05,00 do 21,00 h

Tolstolobik

45

lov povolený po celý rok

November, December

od 07,00 do 19,00 h

Úhor európsky

45

od 01.09. do 30.11.

Denné doby lovu na vodách pstruhových

Hlaváč bieloplutvý

 

od 15.03. do 31.05.

Apríl, September

od 06.00 do 19.00 h

     

Máj, August

od 05.00 do 21.00 h

Hlaváč pásoplutvý

 

od 15.03. do 31.05.

Jún, Júl

od 04.00 do 22.00 h

         

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

Návrat na obsah