ÚVOD - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah
19.01.2020

RYBÁRSKA STRÁŽ - VÝBEROVÉ KONANIE19.01.2020

DÔLEŽITÉ INFO K 2%

Aktuálne tlačivá nájdete na podstránke 2%.

17.12.2019

ZARYBŇOVANIE

21.11.2019 | Lieň sliznatý - 65 kg
 • VN Badín - 65 kg

13.11.2019 | Karas striebristý - 500 kg
 • VN Badín - 150 kg
 • ZV Badín - 50 kg
 • Pod Rybou - 100 kg
 • Plavno - 150 kg
 • Tŕstie - 50 kg
05.11.2019 | Šťuka severná jednoročná - 200 kg
 • VN Badín - 80 kg
 • ZV Badín - 20 kg
 • Pod Rybou - 50 kg
 • Plavno - 20 kg
 • Tŕstie - 30 kg

30.10.2019

ZARYBŇOVANIE

28.10.2019 | Zubáč veľkoústy jednoročný - 3 300 ks
 • VN Badín - 600 ks
 • ZV Badín - 300 ks
 • Pod Rybou - 800 ks
 • HR Plavno - 1 100 ks
 • VN Tŕstie - 500 ks

28.10.2019 | Pstruh dúhový dvojročný - 450 kg
 • HR Plavno - 150 kg
 • Hron č.8 - 100 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 
19.10.2019 | Kapor rybničný jednoročný - 8 000 ks
 • VN Plavno - 4 000 ks
 • HR Plavno - 4 000 ks

19.10.2019 | Zubáč veľkoústy jednoročný - 700 ks
 • VN Badín - 500 ks
 • ZV Badín - 200 ks

18.10.2019 | Pstruh dúhový jednoročný - 6 000 ks
 • CHZ Cenovo - 6 000 ks

09.10.2019 | Kapor rybničný dvojročný - 1 200 kg
 • VN Badín - 400 kg
 • ZV Badín - 100 kg
 • Pod Rybou - 200 kg
 • HR Plavno - 400 kg
 • VN Tŕstie - 100 kg

07.10.2019 | Kapor rybničný - 4 000 kg (priemer 2,20 kg)
 • VN Badín - 1 400 kg
 • ZV Badín - 200 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • HR Plavno - 1 400 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg

05.10.2019 | Jalec hlavatý jednoročný - 400 ks
 • Hron č.8 - 200 ks
 • Hron č.9c - 200 ks

28.09.2019 | Pstruh dúhový dvojročný - 530 kg
 • Hron č.8 - 170 kg
 • Hron č.9b - 150 kg
 • HR Plavno - 160 kg
 • ZV Badin - 50 kg

28.09.2019 | Pstruh potočný jednoročný - 22 000 ks
 • Starohorský potok - 2 000 ks
 • Bystrica - 7 000 ks
 • Hutná - 500 ks
 • Moštenický potok - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Tajovský potok - 5 000 ks
 • Malachovský potok - 2 000 ks
 • Lukavica - 200 ks
 • CHZ Cenovo - 3 300 ks

28.09.2019 | Lipeň tymiánový dvojročný - 260 kg
 • Hron č.9b - 200 kg
 • Starohorský potok - 30 kg
 • Bystrica - 30 kg

23.09.2019 | Hlavátka podunajská dvojročná - 38 kg
 • Hron č.8 - 20 kg
 • Hron č. 9b - 18 kg

18.09.2019 | Podustva severná jednoročná - 20 400 ks
 • Hron č.8 - 5 000 ks
 • Hron č.9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 10 400 ks
 • Hron č.9c - 2 000 ks

30.08.2019 | Lipeň tymiánový jednoročný - 20 000 ks
 • Hron č.8 - 5 000 ks
 • Hron č.9a - 3 000 ks
 • Hron č.9b - 8 000 ks
 • Bystrica - 1 000 ks
 • CHZ Cenovo - 3 000 ks

16.07.2019 | Lipeň tymiánový jedenapolročný - 5 000 ks
 • Hron č.9b - 5 000 ks

03.07.2019

ZARYBŇOVANIE

26.06.2019 | Pstruh potočný trojročný - 100 kg
 • Tajovský potok - 100 kg

26.06.2019 | Pstruh dúhový dvojročný - 400 kg
 • Hron č.9c - 400 kg

24.06.2019 | Úhor európsky jednoročný ( 15 cm) - 650 ks
 • VN Badín: 200 ks
 • ZV Badín: 80 ks
 • HR Plavno: 200 ks
 • Pod Rybou: 100 ks
 • VN Tŕstie: 70 ks

23.05.2019 | Lipeň tymiánový jedenapolročný ( 12-15-cm) - 9 000 ks
 • Hron č. 9a: 2 500 ks
 • Hron č. 9b: 6 500 ks

19.05.2019 | Mrena severná jedenapolročná ( 15 cm) - 350 ks
 • Hron č. 8: 150 ks
 • Hron č. 9c: 200 ks

13.04.2019

ZARYBŇOVANIE

Dňa 13.04.2019 prebehlo zarybnenie pstruhových revírov pstruhom Pd2 a Pp3 z vlastného chovu z chovného zariadenia v Cenove:
 • Bystrica - Pd2 105kg, Pp3 115kg
 • Starohorský potok - Pd2 40kg, Pp 60kg
 • Tajovka - Pd2 100kg, Pp3 100kg
 • Hutná - Pd2 30kg, Pp3 30 kg
 • Moštenica - Pd2 20kg, Pp3 20kg
 • Ľupčica - Pd2 30kg, Pp3 30kg
 • Malachovský potok - Pd2 20kg, Pp3 30kg
 • Lukavica - Pd2 20kg, Pp3 20 kg

11.04.2019

ZARYBŇOVANIE

Dňa 09.04.2019 prebehlo jarné zarybnenie kaprových revírov násadou K3 nasledovne:
 • VN Badín - 1400 kg
 • VN ZV Badín - 200 kg
 • OR Pod Rybou - 800 kg
 • VN Plavno - 1400 kg
 • VN Tŕstie - 200 kg

21.03.2019

POZVÁNKY NA ŠKOLENIE

Pozvánky na školenie nových členov MsO SRZ Banská Bystrica, dospelí a deti.

14.03.2019

ZARYBŇOVACIE PLÁNY A ÚLOVKY V REVÍROCH ZA ROK 2018

20.02.2019

VYHLÁŠKA 2019

Výklad § 14 novej vyhlášky privlastňovania si rýb. GRAFICKÉ ZNÁZORNENIE a VYSVETLÍVKY KU GRAFU.

02.01.2019

ZÁKON A VYHLÁŠKA 2019

MsO SRZ Banská Bystrica - logo
Mesto Banská Bystrica - logo
Banskobystrický samosprávny kraj - logo
Návrat na obsah