11.08.2021 | ČISTENIE HRONA

Prejsť na obsah

11.08.2021 | ČISTENIE HRONA

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · Streda 11 Aug 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbcisteniehrona
My, štyria skauti, Alex Čuchran, Eduard Bielik, Marek Hanuštiak a Jakub Ondrejka, sme sa rozhodli pomôcť trochu prírode a zorganizovať istý Malý projekt (Malý projekt podporujú - MŠVVaŠ SR, IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže, Dobrý kraj - Rozvojová agentúra BBSK, n. o.). Náš malý projekt bude pojednávať o vyčistení brehov úseku Hrona.

Keďže Hron je veľmi špinavý, za ten jeden deň by sme radi vyčistili časť - Iliaš most až Kemp u Mlčanlivého Fera.

Súradnice:
Iliaš most - 48.703182,19.140747
Kemp u mlčanlivého Fera, campground Iliaš >>> https://maps.app.goo.gl/P4WHMGcG5B2Xf9o69
Akcia by sa konala 22.08.2021, začali by sme o 9:00 ráno a skončili by sme okolo 15:00

Rozdelení by sme boli na 3 skupiny:
1. a 2. Začnú pri moste v Iliaši (každá skupina bude čistiť jeden breh)
3. Začne pri Kempe u Mlčanlivého Fera
4. Začne pri Futbalovom štadióne Kremnička
- o rozdelení ľudí do skupín dáme vedieť neskôr
- úlohy v skupinách si rozdelíme na mieste

Náradie sa vám pokúsime zabezpečiť, prineste si však bežné pomôcky ako záhradnícke rukavice a ak máte k dispozícii, tak aj pracovné okuliare, prípadne záhradnícke nožnice.
 
Taktiež si zoberte oblečenie, ktoré môžete zničiť a pevnú odolnú obuv, najlepšie budú čižmy (nebude sa jednať o ľahkú prácu).
Ak máte záujem, prihláste sa na tento formulár >>> https://forms.gle/KGyUr5CLMDzooAey8

Za vašu pomoc vám vopred ďakujeme.


    Návrat na obsah