16.04.2020 | COVID-19 OPATRENIA

Prejsť na obsah

16.04.2020 | COVID-19 OPATRENIA

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa SRZ - Rada ZA v DÔLEŽITÉ · Štvrtok 16 Apr 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbsrzradazadolezitecovid19koronavirus
Vážení športoví rybári,

v záujme ochrany svojho zdravia a zdravia ostatných loviacich Vás žiadame o dôsledné dodržiavanie § 14 ods. 15 vyhlášky č. 381/2018 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Podľa § 14 ods. 15 Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 5 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti. Pri love prívlačou alebo muškárením loviaci medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej 20 metrov, ak sa nedohodnú na menšej vzdialenosti.

V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou v našej krajine a opatreniami prijatými na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste dodržiavali vyhláškou stanovenú vzdialenosť medzi spoluloviacimi a nezmenšovali túto vzdialenosť dohodou.
Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
Kancelária tajomníka SRZ


Návrat na obsah