18.09.2021 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

18.09.2021 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Sobota 18 Sep 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Pstruh potočný jednoročný - 22 000 ks
 • Bystrica - 5 000 ks
 • Starohorský potok - 3 000 ks
 • Tajovský potok -  5 000 ks
 • Hutná - 800 ks
 • Moštenický potok - 1 000 ks
 • Ľupčica - 1 000 ks
 • Malachovský potok - 2 000 ks
 • Lukavica - 200 ks
 • CH Cenovo - 4 000 ks


  Návrat na obsah