21.10.2020 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

Prejsť na obsah

21.10.2020 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v POVOLENIA · Streda 21 Okt 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbdolezitepovolenia
Termíny výdaja povolení na lov hlavátky pre rok 2020

26.10 2020 (pondelok) | 12:30 – 16:00 hod
28.10.2020 (streda)     | 09:30 – 11:30 hod a 13:30 – 16:30 hod
30.10.2020 (piatok)     | 09:30 – 11:30 hod

Cena povolení:
Členovia SRZ MsO Banská Bystrica: 80 €
Členovia iných ZO SRZ: 100 €
Cudzinci a nečlenovia SRZ: 200 €

Všetkým záujemcom o povolenie na lov hlavátky, ktorí zaslali žiadosť o povolenie písomne poštou alebo mailom, boli ich žiadosti schválené a zapísané do zoznamu žiadateľov o povolenie.

Žiadame záujemcov o povolenie na lov hlavátky, ktorí sú nahlásení v zozname, aby si vyzdvihli povolenie v týchto výdajných termínoch, inak bude povolenie v mesiaci november posunuté ďalším záujemcom.


Návrat na obsah