25.04.2023 | PRIHLASOVANIE BADÍN CARP CUP

Prejsť na obsah

25.04.2023 | PRIHLASOVANIE BADÍN CARP CUP

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Výbor SRZ MsO BB v PRETEKY · Utorok 25 Apr 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekyprihlasovanietimov
Prihlasovanie tímov na Badín Carp Cap 2023
24. - 28.05.2023

Prihlášku za tím je potrebné poslať emailom na rybybb@gmail.com, alebo osobne počas úradných hodín v kancelárii SRZ MsO Banská Bystrica.

V prihláške uveďte:
  • názov tímu
  • meno a priezvisko
  • telefónny kontakt pretekárov
  • emailovú adresu pretekárov  • jeden tím pozostáva z dvoch pretekárov a možnosť mať jedného pomocníka
  • štartovné je 120 € za tím
  • termín podávania prihlášok je do 07.05.2023, prihláška po tomto termíne nebude akceptovaná
  • maximálny počet tímov je limitovaný
 

Propozície a pravidlá pretekov budú uverejnené na www.rybybb.sk v krátkom čase.
 

Výbor SRZ MsO B.Bystrica    Návrat na obsah