29.09.2021 | DRK PRVÉ STRETNUTIE

Prejsť na obsah

29.09.2021 | DRK PRVÉ STRETNUTIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Vedúci DRK v OZNAM · Streda 29 Sep 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbdrkdetskyrybarskykruzokzapis
Prvé stretnutie detského rybárskeho krúžku pri MsO SRZ Banská Bystrica

sa uskutoční v sobotu 02.11.2021 od 13:30 do 17:00 h.
na Zemnom vodojeme Badín, všetci mladí rybári sú vítaní.

Roman Drienik
Vedúci DRK pri SRZ MsO BB


Návrat na obsah