03.11.2022 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

03.11.2022 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · 3 November 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Zubáč veľkoústy jednoročný - 6 660 ks
  • VN Badín - 2 000 ks
  • ZV Badín - 800 ks
  • Pod Rybou - 1 060 ks
  • Plavno - 2 000 ks
  • Tŕstie - 800 ks


    Návrat na obsah