04.01.2024 | OZNAMY

Prejsť na obsah

04.01.2024 | OZNAMY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · Štvrtok 04 Jan 2024
Tags: blogrybybbsrzmsobboznamy

Usmernenie k vypisovaniu celoročného sumáru

úlovkov rýb v povoleniach vydaných pre rok 2023

 

Vážení držitelia povolení na rybolov, pri grafickom spracovaní povolení na rybolov vydávaných pre rok 2023 vypadol stĺpec pre kategóriu rýb OSTATNÉ.

Kategóriu rýb ostatné môžete uviesť spôsobom uvedeným v grafickom znázornení nižšie, prečiarknutím druhu ryby, ktorý nefiguroval vo Vašich úlovkoch a dopísaním druhu „OSTATNÉ“ nad prečiarknutý druh.

Za spôsobené komplikácie pri vypĺňaní celoročného sumáru za rok 2023 sa Vám ospravedlňujeme.


Návrat na obsah