HAVÁRIE - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

UPOZORNENIE!

Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadných situáciach!

Loviaci je povinný v zmysle
§ 41 ods. 2 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách informovať o podozrení zo zhoršenia kvality vôd v čo najkratšej dobe Slovenskú inšpekciu životného prostredia (SIŽP), OÚ ŽP, prípadne políciu.

Zároveň okamžite zabezpečí odber aktuálnych vzoriek vody nad miestom, v mieste a pod miestom zisteného zhoršenia kvality vody na toku, poprípade odoberie vzorky uhynutých rýb a bezodkladne informuje príslušných funcionárov MsO SRZ Banská Bystrica!


KONTAKTY

Inštitúcie:
SIŽP Banská Bystrica - 0903 770 173
POLÍCIA SR - 158, 112

Funkcionári MsO:
MsO - čistota vôd - Drienik Roman - 0905 619 794
MsO - hospodár - Styk Erich - 0905 741 581
MsO - predseda - Dianiška Ján - 0903 808 693
MsO - podpredseda - Fraňa Igor PhDr. - 0903 554 452
MsO - tajomník - Lipták Jozef Ing. - 0905 626 517
MsO - vedúci RS - Drienik Roman - 0905 619 794

Návrat na obsah