BRIGÁDY - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

BRIGÁDY NA ROK 2020


V roku 2016 sa mení systém oznamovania brigád. Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnicke hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa vpisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik povinný na brigádu priniesť.

Brigády na 1. polrok 2020

Prezentácia brigádnikov 7:00.

Príchod  po 7:15 nebude akceptovaný.

Plán brigád 2020 - 1. polrok
Povinnou obuvou na brigádach sú nízke, poprípade vysoké čižmy. Na brigádu si prineste členskú legitimáciu a ochranné rukavice.
Na brigádu si prineste členskú legitimáciu, čižmy a ochranné rukavice. Na brigádu je potrebné nahlásiť sa telefonicky najneskôr do štvrtku pred dátumom brigády, a to vedúcemu brigády alebo vedúcemu brig. činnosti.
Návrat na obsah