Brigády - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

BRIGÁDY NA ROK 2020V roku 2016 sa mení systém oznamovania brigád. Termíny brigád budú zverejnené na našej webovej stránke. Záujemca o brigádu sa na konkrétny termín prihlási buď elektronicky, alebo telefonicky u vedúceho brigády alebo brigádnického referenta. Počet brigádnikov na 1 brigádu je 30 osôb. Po naplnení tohto počtu sa záujemca môže prihlásiť na iný termín. Odpracované brigádnicke hodiny sa budú evidovať formou brigádnického zoznamu a budú sa vpisovať do členského preukazu, ktorý je brigádnik povinný na brigádu priniesť.

Brigády na 2. polrok 2020
 Prezentácia brigádnikov 07:00 hod.
Príchod  po 07:15 hod. nebude akceptovaný

12.09. (07:00)VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

19.09. (07:00)OR Pod Rybou
Ján Mojžiš | +421 903 357 075

26.09. (07:00)HR Plavno
Adam Kubík | +421 915 838 270

03.10. (07:00)CHZ Cenovo
Erich Styk | +421 905 741 581

10.10. (07:00)OR Pod Rybou
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

17.10. (07:00)VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

24.10. (07:00)HR Plavno
Peter Chudjak | +421 908 502 002

07.11. (07:00)VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

14.11. (07:00)OR Pod Rybou
Miloš Hollý | +421 904 540 381

21.11. (07:00)HR Plavno
Milan Marček | +421 905 685 225
Povinná  výbava:
  • nízke, poprípade vysoké čižmy a ochranné rukavice
  • členský preukaz na potvrdenie  odpracovanej brigády

Bezpečnostné pokyny súvisiace  s COVID 19:
  • dodržiavať hygienické zásady
  • pokiaľ sú vzdialenosti jednotlivých  brigádnikov menšie ako 2 m povinnosť používať rúško
  • netvoriť skupinky viac ako 5 osôb
  • nezúčastňovať sa brigády pokiaľ máte  príznaky ochorenia  (horúčka nad 38°C,  kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť svalov, bolesť hlavy, únava, malátnosť  strata čuchu a chuti)
Brigády na 1. polrok 2020
 Prezentácia brigádnikov 07:00 hod.
Príchod  po 07:15 hod. nebude akceptovaný

21.03. (07:00)OR Pod Rybou
Ján Mojžiš | +421 903 357 075

HR Plavno
Antonín Laitkep | +421 903 516 802

VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

28.03. (07:00)OR Pod Rybou
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

18.04. (07:00)CHZ Cenovo
Erich Styk | +421 905 741 581

HR Plavno
Milan Marček | +421 905 685 225

25.04. (07:00)VN Badín
Peter Varáček | +421 905 556 477

16.05. (07:00)HR Plavno
Adam Kubík | +421 915 838 270

VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

23.05. (07:00)OR Pod Rybou
Jozef Nedela | +421 904 276 544

30.05. (07:00)HR Plavno
Peter Chudjak | +421 908 502 002

13.06. (07:00)OR Pod Rybou
Ján Mojžiš | +421 903 357 075

20.06. (07:00)VN Badín
Valerián Skačan | +421 905 119 374

27.06. (07:00)HR Plavno
Antonín Laitkep | +421 903 516 802
Povinnou obuvou na brigádach sú nízke, poprípade vysoké čižmy. Na brigádu si prineste členskú legitimáciu a ochranné rukavice.

Na brigádu si prineste členskú legitimáciu, čižmy a ochranné rukavice. Na brigádu je potrebné nahlásiť sa telefonicky najneskôr do štvrtku pred dátumom brigády, a to vedúcemu brigády alebo vedúcemu brig. činnosti.
Návrat na obsah