Funkcionári - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

FUNKCIONÁRI SRZ MsO BB

PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022
Výbor Mestskej organizácie SRZPredseda
Ján Dianiška | +421 903 808 693

Podpredseda
PhDr. Igor Fraňa | +421 903 554 452

Tajomník
Ing. Jozef Lipták | +421 905 626 517

Hospodár
Erich Styk | +421 905 741 581

Predseda 00 č.1
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

Predseda 00 č.2
Antonín Laitkep | +421 903 516 802

Predseda 00 č.3
Pavol Babeľa | +421 904 648 780

Vedúci rybárskej stráže a referent čistoty vôd
Roman Drienik | +421 905 619 794


Výbor obvodnej organizácie č.1Predseda
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

Tajomník
Marian Ivin | +421 908 071 537

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Ján Mojžiš | +421 903 357 075


Výbor obvodnej organizácie č.2Predseda
Antonín Laitkep | +421 903 516 802

Tajomník
Radoslav Lichý | +421 904 881 793

Správca majetku
Peter Chudjak | +421 908 502 002

Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Milan Marček | +421 905 685 225

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Adam Kubík | +421 915 838 270


Výbor obvodnej organizácie č.3Predseda
Pavol Babeľa | +421 904 648 780

Tajomník
Peter Varáček | +421 905 556 477

Správca majetku
Jozef Šimo | +421 904 441 976

Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Martin Varáček | +421 907 378 249

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Valerián Skačan | +421 905 119 374


Kontrolná komisiaPredseda KK
Milan Majer | +421 903 568 015

Člen KK
Karol Slačka | +421 918 396 591

Člen KK
Darina Tokárová | +421 911 417 226


Disciplinárna komisiaPredseda DK
Jaroslav Blanda | +421 903 313 836

Člen DK
Emil Ďurech | +421 904 234 315

Člen DK
Martin Halmai | +421 905 934 249
Návrat na obsah