FUNKCIONÁRI - RYBYBB

Prejsť na obsah
DÔLEŽITÉ

ZOZNAM FUNKCIONÁROV PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2014 - 2018

Výbor MsO

Funkcia

Predseda
Podpredseda
Tajomník
Rybársky hospodár
Predseda 00 č.1
Predseda 00 č.2
Predseda 00 č.3
Vedúci RS + referent čistoty vôd
Brigádnická a športová činnosť
Pokladník

Meno a priezvisko

Ján Dianiška
PhDr. Igor Fraňa
Ing. Jozef Lipták
Erich Styk
Marian Ivin

Antonín Laitkep
Ondrej Tokár
Roman Drienik
Ľuboslav Mihálik
Jozef Ďuriník

Telefón

0903 808 693
0903 554 452
0905 626 517
0905 741 581
0908 071 537

0903 516 802
0911 429 147
0905 619 794
0907 526 092
0905 638 217

Výbor obvodnej organizácie č.1

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Marian Ivin
-
Miloš Hollý
Pavol Gašpar
Ján Mojžiš

0908 071 537
-
0904 540 381
0908 551 641
0903 357 075

Výbor obvodnej organizácie č.2

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Antonín Laitkep
-

Adam Kubík
Stanislav Kaliský
Radoslav Lichý

0903 516 802
-

0915 838 270
0905 187 043
0904 881 793

Výbor obvodnej organizácie č.3

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Ondrej Tokár
Pavol Babeľa
Václav Chudáčik
Igor Pohle
Valerián Skačan

0911 429 147
0904 648 780
0908 233 558
0903 504 944
0905 119 374

Kontrolná komisia

Predseda KK
Člen KK
Člen KK

Milan Majer
Milan Vrabec
Darina Tokárová

0903 568 015
0908 929 157
0911 417 226

Disciplinárna komisia

Predseda DK
Člen DK

Jaroslav Blanda
Emil Ďurech

0903 313 836

0904 234 315

Návrat na obsah