FUNKCIONÁRI - MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

ZOZNAM FUNKCIONÁROV PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2018 - 2022

Výbor MsO

Funkcia

Predseda
Podpredseda
Tajomník
Rybársky hospodár
Predseda 00 č.1
Predseda 00 č.2
Predseda 00 č.3
Vedúci RS + referent čistoty vôd
Športová činnosť
Pokladník

Meno a priezvisko

Ján Dianiška
PhDr. Igor Fraňa
Ing. Jozef Lipták
Erich Styk
Ľubomír Škrváň
Antonín Laitkep
Pavol Babeľa
Roman Drienik
Radoslav Lichý
Jozef Ďuriník

Telefón

0903 808 693
0903 554 452
0905 626 517
0905 741 581
0910 254 569
0903 516 802
0904 648 780
0905 619 794
0904 881 793
0905 638 217

Výbor obvodnej organizácie č.1

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Ľubomír Škrváň

Marian Ivin
Miloš Hollý
Pavol Gašpar
Ján Mojžiš

0910 254 569
0908 071 537
0904 540 381
0908 551 641
0903 357 075

Výbor obvodnej organizácie č.2

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Antonín Laitkep

Radoslav Lichý

Peter Chudjak
Milan Marček
Adam Kubík

0903 516 802
0904 881 793
0908 502 002
0905 685 225
0915 838 270

Výbor obvodnej organizácie č.3

Predseda
Tajomník
Správca majetku
Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ref.brig.činnosti pre vody kaprové

Pavol Babeľa
Peter Varáček
Jozef Šimo
Marti Varáček
Valerián Skačan
0904 648 780
0905 556 477
0904 441 976
0907 378 249
0905 119 374

Kontrolná komisia

Predseda KK
Člen KK
Člen KK

Milan Majer
Karol Slačka
Darina Tokárová

0903 568 015
0918 396 591
0911 417 226

Disciplinárna komisia

Predseda DK
Člen DK

Člen DK

Jaroslav Blanda
Emil Ďurech

Martin Halmai

0903 313 836
0904 234 315
0905 934 249
Návrat na obsah