MsO SRZ BB

Prejsť na obsah

NOVINKY


17.02.2021 | DODATOK č.1 KU ZVÄZOVÉMU PORIADKU NA ROK 2021
Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina vydáva tento dodatok ku Zväzovému kaprovému poriadku (ZKP) pre rok 2021. Dodatok upresňuje a opravuje niektoré nepresne uvedené informácie a pravidlá rybolovu vydané v ZKP...
Publikoval SRZ - Rada ZA - 17/2/2021
17.02.2021 | 2 % - USMERNENIE
Usmernenie k poukázaniu podielu 2% zaplatenej dane z príjmu.
Oznamujeme, že v roku 2021 je možné poskytnúť 2% dane z príjmov za rok 2020 nasledujúcim spôsobom...
Publikoval Predseda - 17/2/2021
09.12.2020 | TERMÍNY VÝDAJA ČLENSKÝCH ZNÁMOK A POVOLENÍ
Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 prebieha na schodišti Rybárskeho domu, R. Nedeckého 2 nasledovne...
Publikoval Hospodár - 9/12/2020
09.12.2020 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH
Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 prebieha na schodišti Rybárskeho domu, R. Nedeckého 2 nasledovne...
Publikoval Hospodár - 9/12/2020
08.12.2020 | ČLENSKÉ ZNÁMKY A POVOLENIA NA RYBOLOV PRE ROK 2021
Vážení športoví priatelia rybolovu,
zasielame Vám informácie potrebné k vydaniu členských známok a povolení na rybolov pre rok 2021...
Publikoval Predseda - 8/12/2020
25.11.2020 | ZARYBŇOVANIE
Pstruh potočný dvojročný - 150 kg...
Publikoval Hospodár - 25/11/2020
17.11.2020 | ZARYBŇOVANIE
Ostatné kaprovité ryby - 500 kg...
Publikoval Hospodár - 17/11/2020
04.11.2020 | ZARYBŇOVANIE
Kapor rybničný K5+ - 1 000 kg...
Publikoval Hospodár - 4/11/2020
03.11.2020 | ZARYBŇOVANIE
Šťuka severná - 200 kg...
Publikoval Hospodár - 3/11/2020
28.10.2020 | OZNAM SRZ - RADA ZA
Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení členovia SRZ...
Publikoval SRZ - Rada ZA - 28/10/2020
Návrat na obsah