09.12.2020 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Prejsť na obsah

09.12.2020 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v DÔLEŽITÉ · Streda 09 Dec 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbdoleziteoznam
Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2020 prebieha na schodišti Rybárskeho domu, R. Nedeckého 2 nasledovne:

PONDELOK   28.12.                                      13:00 – 16:00 hod.
PONDELOK   04.01.                                      13:00 – 16:00 hod.
PIATOK         08.01.                                      13:00 – 16:30 hod.
PONDELOK   11.01.                                      13:00 – 16:00 hod.
STREDA        13.01.         09:00 – 12:00 HOD  13:30 – 17:00 hod.
PIATOK         15.01.                                      13:00 – 16:30 hod.

Výkazy o úlovkoch musia byť vyplnené – zosumarizované! Kto neodovzdá záznam o úlovkoch za rok 2020 v stanovenom termíne - 15.01.2021, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2021.

Na schodišti rybárskeho domu bude umiestnená krabica na vhadzovanie záznamov o dochádzke a úlovkoch za rok 2020. Vedľa nej budú pre záujemcov  umiestnené poštové poukážky a tlačivá s pokynmi  k výdaju povolení pre rok 2021.

Styk Erich
hospodár SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah