15.04.2021 | OZNAM OD PREDSEDU

Prejsť na obsah

15.04.2021 | OZNAM OD PREDSEDU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Štvrtok 15 Apr 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbdoleziteoznam
Milí priatelia športového rybolovu.

Začala sa nová sezóna 2021 a touto cestou Vám chcem v mene výboru SRZ MsO Banská Bystrica popriať veľa rybárskych úspechov.

S pozdravom

Ján Dianiška
predseda SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah