24.10.2020 | OZNAM OD PREDSEDU

Prejsť na obsah

24.10.2020 | OZNAM OD PREDSEDU

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Sobota 24 Okt 2020
Tags: blogrybybbsrzmsobbcovid19
UPOZORNENIE!

Počas výkonu rybárskeho práva členmi SRZ je potrebné riadiť sa nariadeniami platnými počas výnimočného stavu, ktoré boli vydané vládou SR.

Ján Dianiška
 predseda SRZ MsO Banská Bystrica


    Návrat na obsah