30.09.2023 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

Prejsť na obsah

30.09.2023 | POVOLENIA NA LOV HLAVÁTKY

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Predseda v OZNAM · Sobota 30 Sep 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekybadinskypstruhprivlac
SRZ MsO Banská Bystrica,
Ruttkaya Nedeckého 2, 974 01, Banská Bystrica
  
Povolenie na lov hlavátky pre rok 2023 – oznam


Členovia SRZ MsO Banská Bystrica:

Členovia SRZ MsO Banská Bystrica, ktorí majú záujem o zakúpenie povolenia na lov hlavátky pre rok 2023 zašlú žiadosť mailom na email. adresu ryby.bb@gmail.com. Záujemci budú zaevidovaní do zoznamu žiadateľov podľa dátumu podania žiadosti. Prihlásení členovia musia mať splnené všetky povinnosti člena SRZ a nesmie byť v disciplinárnom konaní. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia a telefónne číslo. Žiadosti ja nutné zaslať do 20.10.2023. Pokyny žiadateľom o vydanie povolenia budú zverejnené na stránke www.rybybb.sk.

Členovia iných organizácií SRZ a cudzinci:

Členovia iných organizácii SRZ a cudzinci, ktorí majú záujem o zakúpenie povolenia na lov hlavátky pre rok 2023 zašlú žiadosť poštou alebo mailom na email. adresu ryby.bb@gmail.com. Záujemci budú zapísaní do zoznamu žiadateľov. V žiadosti je potrebné uviesť meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, organizáciu v ktorej je žiadateľ členom a adresu na zaslanie povolenia. O schválení žiadosti budú záujemcovia informovaní telefonicky alebo potvrdzujúcim mailom. Pokyny schváleným žiadateľom o vydanie povolenia budú zverejnené na stránke www.rybybb.sk.

Mestský výbor SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah