07.06.2023 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

07.06.2023 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Streda 07 Jun 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Úhor európsky - 660 ks
  • VN Badín - 200 ks
  • ZV Badín - 80 ks
  • Pod Rybou - 100 ks
  • Plavno - 200 ks
  • Tŕstie - 80 ks


    Návrat na obsah