srzradaza

Prejsť na obsah

20.05.2020 | VN RUŽINÁ MIMORIADNÝ ODLOV

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná
Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!!
Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality...
SRZ - Rada ZA | 20 Maj 2020

16.04.2020 | ZMENA DENNÉHO LIMITU

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ, vážení športoví rybári, vzhľadom k blížiacemu sa zahájeniu pstruhovej sezóny na rybárskych revíroch Slovenského rybárskeho zväzu si Vás dovoľujeme upozorniť na zmenu v limite privlastnených rýb na povolenie, ktorá je v platnosti...
SRZ - Rada ZA | 16 Apr 2020
Návrat na obsah