13.06.2024 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

13.06.2024 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Štvrtok 13 Jun 2024
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Kapor rybničný - 4 000 kg
  • VN Badín - 1 400 kg
  • ZV Badín - 200 kg
  • Pod Rybou - 800 kg
  • Plavno - 1 400 kg
  • Tŕstie - 200 kg
Lov rýb povolený!


    Návrat na obsah