Miery, časy a ochrana - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

MIERY, ČASY A OCHRANALoviaci rybári sú zodpovední za udržiavanie poriadku a čistoty vo svojom okolí už počas výkonu rybárskeho práva a rovnako po jeho ukončení.

Najmenšie lovné miery a časy individuálnej ochrany rýb


druh • lovná dĺžka • čas individuálnej ochrany rýbBoleň dravý

40 cm | od 15.03. do 31.05.

Hlavátka podunajská

80 cm | od 01.01. do 31.10.

Jalec hlavatý

25 cm | od 15.03. do 31.05.

Jalec maloústy

20 cm | od 15.03. do 31.05.

Jalec tmavý

30 cm | od 15.03. do 31.05.

Jeseter malý

45 cm | od 15.03. do 31.05.

Kapor rybničný

40 cm | od 15.03. do 31.05.

Lieň sliznatý

30 cm | od 15.03. do 31.05.

Lipeň tymianový

33 cm | od 01.01. do 31.05.

Mieň sladkovodný

35 cm | od 01.01. do 15.03.

Mrena severná

40 cm | od 15.03. do 15.05.

Jeseter sibírsky

45 cm | od 15.03. do 31.05.

Nosáľ sťahovavý

30 cm | od 15.03. do 31.05..

Pleskáč siný

25 cm | od 15.03. do 31.05.

Pleskáč tuponosý

25 cm | od 15.03. do 31.05.

Pleskáč vysoký

30 cm | od 15.03. do 31.05.

Ploska pásavá

-- cm | od 01.01. do 31.05

Podustva severná

30 cm | od 15.03. do 31.05.

Pstruh dúhový

27 cm | lov povolený po celý rok

Pstruh jazerný

50 cm | od 01.09. do 15.04.

Pstruh potočný

27 cm | od 01.09. do 15.04.

Sivoň potočný

27 cm | lov povolený po celý rok

Sumec veľký

70 cm | od 01.01. do 15.06.

Šťuka severná

60 cm | od 01.01. do 31.05.

Zubáč veľkoústu

50 cm | od 01.01. do 15.06.

Zubáč volžský

35 cm | od 01.01. do 15.06.

Amur biely

60 cm | lov povolený po celý rok

Amur čierny

60 cm | lov povolený po celý rok

Sih peleď

25 cm | od 01.09. do 28.02.

Tolstolobik

45 cm | lov povolený po celý rok

Úhor európsky

50 cm | lov povolený po celý rok

celoročne chránené druhy rýbBlatniak tmavý
Býčko rúrkonosý
Čík európsky
Hrebenačka pásavá
Hrebenačka vysoká
Hrúz fúzatý
Hrúz Kesslerov
Jeseter ruský
Kapor sazan
Karas zlatistý
Kolok veľký
Čerebľa pestrá
Hlaváč páso a bieloplutvý
Plotica lesklá
Plotica perleťová
Mrena karpatská
Mihule
Pĺže
Šabľa krivočiara
Lopatka dúhovádruhy rýb bez času individuálnej ochrannyBelička európska
Červenica ostrobruchá
Karas pruský
Klárius panafrický
Hrebenačka fŕkaná
Mečovka zelená
Hrúz škvrnitý
Hrúzovec sieťovaný
Karas striebristý
Veslonos americký
Ostriež zelenkavý
Tilapia nílska
Pleskáč zelenkavý
Plotica červenooká
Býčka a Býčkovec
Slnečnica pestrá
Slíž severný
Sumček hnedý a čierny


denné doby lovu na vodách kaprovýchjanuár až apríl | od 06:00 do 21:00 hod.
máj | od 04:00 do 24:00 hod.
jún až október | od 00:00 do 24:00 hod.
november, december |od 06:00 do 21:00 hod.


denné doby lovu na vodách lipňovýchjún, júl, august | od 04:00 do 22:00 hod.
september, október | od 05:00 do 21:00 hod.
november, december | od 07:00 do 19:00 hod.


denné doby lovu na vodách pstruhovýchapríl, september | od 06:00 do 20:00 hod.
máj, august | od 05:00 do 21:00 hod.
jún, júl | od 04:00 do 22:00 hod.

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy.

Návrat na obsah