Rybárska stráž - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

RYBÁRSKA STRÁŽ


RS Hlásenie o kontróle


Disciplinárny poriadok


Kontróla činnosti užívateľa revírov, revízia rybárskych poriadkov


Smernica RS


Výklad §17 odsek 8 - Vyhláška zanášanie návnad z malých plavidiel na revíroch väčších ako 10 ha


Výklad zákon o rybárstve a vykonávací predpis


Výstup z kontróly rybárskych poriadkov
Návrat na obsah