Detský rybársky krúžok - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK


Z kapacitných dôvodov bude možné prihlásiť sa do rybárskeho krúžku už len v septembri 2023.

Roman Drienik
vedúci DRK
Návrat na obsah