Funkcionári - SRZ MsO BB

Prejsť na obsah

FUNKCIONÁRI SRZ MsO BB

PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2022 - 2026
Výbor Mestskej organizácie SRZPredseda
Ján Dianiška | +421 903 808 693

Podpredseda
PhDr. Igor Fraňa | +421 903 554 452

Tajomník
PhDr. Marcel Pecník | +421 907 813 888

Rybársky hospodár
Erich Styk | +421 905 741 581

Predseda 00 č.1
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

Predseda 00 č.2
Antonín Laitkep | +421 903 516 802

Predseda 00 č.3
Pavol Babeľa | +421 904 648 780

Vedúci rybárskej stráže, referent čistoty vôd, športová činnosť
Roman Drienik | +421 905 619 794

Brigádnická činnosť
Ľuboslav Mihalik | +421 907 526 092

Referent pre investície a majetok
Ing. Jozef Lipták | +421 905 626 517

Pokladník
Vladimíra Škrváňová | +421 903 525 478


Výbor obvodnej organizácie č.1Predseda
Ľubomír Škrváň | +421 910 254 569

Tajomník
Jaroslav Hažer | +421 949 200 154

Správca majetku
Peter Ondrejka | +421 919 400 424

Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Michal Mihalik | +421 917 576 159

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Róbert Štoksa | +421 944 180 226


Výbor obvodnej organizácie č.2Predseda
Antonín Laitkep | +421 903 516 802

Tajomník
Adam Kubík | +421 915 838 270

Správca majetku
Peter Chudjak | +421 908 502 002

Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Ján Filkus | +421 948 390 122

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Erik Petrinec | +421 940 386 263


Výbor obvodnej organizácie č.3Predseda
Pavol Babeľa | +421 904 648 780

Tajomník
Jozef Šimo | +421 904 441 976

Správca majetku
Valerián Skačan | +421 905 119 374

Ref.brig.činnosti pre vody pstruhové
Martin Varáček | +421 907 378 249

Ref.brig.činnosti pre vody kaprové
Maroš Bukvaj | +421 905 134 348


Kontrolná komisiaPredseda KK
Milan Majer | +421 903 568 015

Člen KK
Karol Slačka | +421 918 396 591

Člen KK
Pavol Náhlovský | +421 905 264 666


Disciplinárna komisiaPredseda DK
Jaroslav Blanda | +421 903 313 836

Člen DK
Emil Ďurech | +421 904 234 315

Člen DK
Martin Halmai | +421 905 934 249
Návrat na obsah