13.11.2023 | DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK

Prejsť na obsah

13.11.2023 | DETSKÝ RYBÁRSKY KRÚŽOK

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Pondelok 13 Nov 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbdrk

Otvorili sme znovu rybársky krúžok v spolupráci s múzeom


Po vaňajšej dobrej skúsenosti zo vzájomnej spolupráce SRZ MsO B. Bystrica a Stredoslovenského múzea, sme aj tento rok otvorili Detský rybársky krúžok. Prihlásených máme 18 detí. Počas zimných mesiacov bude výučba prebiehať v Tihányiovskom kaštieli v Radvani, no a s prvými jarnými lúčmi slnka pôjdeme aj von, do prebudenej prírody. Program krúžku je vystavaný tak, aby si deti osvojili poznatky o vode a okolitom prírodnom prostredí, o rybách, rybolovných technikách, rybárskom poriadku, etickom a ekologickom prístupe k prírode, ale aby si aj osvojili používanie rybárskeho náradia, náčinia, bižutérie a naučili sa obrtane ich využívať. Súčasťou krúžku bude aj príprava na rybárske skúšky pre získanie rybárskeho lístka a povolenky. V nadväznosti na krúžok zorganizuje Stredoslovenské múzeum v spolupráci s SRZ MsO B. Bystrica v prvom júlovom týždni, po vynikajúcich ohlasoch znovu aj letný detský rybársky tábor na VN Badín. Je sa určite na čo tešiť!

Spomienka na rybárske leto v peknom videu.


Návrat na obsah