24.07.2023 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

24.07.2023 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Pondelok 24 Jul 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Kapor rybničný - 2 000 kg
  • VN Badín - 600 kg
  • ZV Badín - 200 kg
  • OR Pod Rybou - 400 kg
  • HR Plavno - 600 kg
  • VN Tŕstie - 200 kg


    Návrat na obsah