24.10.2023 | ZARYBŇOVANIE

Prejsť na obsah

24.10.2023 | ZARYBŇOVANIE

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v ZARYBŇOVANIE · Utorok 24 Okt 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbzarybnovanie
Ostriež zelenkavý jednoročný - 2 600 ks
  • VN Badín - 800 ks
  • ZV Badín - 500 ks
  • Pod Rybou - 300 ks
  • Plavno - 700 ks
  • Tŕstie - 300 ks


    Návrat na obsah