28.12.2022 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH 2022

Prejsť na obsah

28.12.2022 | ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH 2022

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · 28 December 2022
Tags: blogrybybbsrzmsobbbrigadyulovky

ODOVZDÁVANIE ZÁZNAMOV O ÚLOVKOCH

Odovzdávanie záznamov o dochádzke k vode a úlovkoch za rok 2022 prebieha na Rybárskom dome, R. Nedeckého 2, nasledovne:

PONDELOK     02.01.2023                                            12:30 – 16:00 HOD
STREDA          04.01.2023       09:00 – 12:00 HOD          13:30 – 17:00 HOD
PONDELOK     09.01.2023                                            12:30 – 16:00 HOD
STREDA          11.01.2023       09:00 – 12:00 HOD          13:30 – 17:00 HOD
PIATOK          13.01.2023                                             13:30 – 16:30 HOD

Výkazy o úlovkoch musia byť vyplnené – zosumarizované! Kto neodovzdá záznam o úlovkoch za rok 2022 v stanovenom termíne -  do  15.1.2023, nebude mu vydané povolenie na rybolov pre rok 2023.

Na schodišti rybárskeho domu bude umiestnená krabica na vhadzovanie záznamov o dochádzke a úlovkoch za rok 2022. Vedľa nej budú umiestnené poštové poukážky a tlačivá s pokynmi  k výdaju povolení pre rok 2023.

Styk Erich
hospodár SRZ MsO BB


Návrat na obsah