29.09.2021 | ZÁKAZ LOVU RÝB

Prejsť na obsah

29.09.2021 | ZÁKAZ LOVU RÝB

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Hospodár v OZNAM · Streda 29 Sep 2021
Tags: blogrybybbsrzmsobbpretekyzakazlovuryb
Zákaz lovu rýb počas mimoriadnej udalosti – rozšírenie zoznamu dotknutých revírov

Slovenský rybársky zväz ako užívateľ rybárskych revírov dotknutých plánovanou mimoriadnou manipuláciou na sústave vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros v zmysle § 22 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)… viac>


    Návrat na obsah