23.08.2023 | SPOLOČNÉ UPRATOVANIE HRONA

Prejsť na obsah

23.08.2023 | SPOLOČNÉ UPRATOVANIE HRONA

SRZ MsO BB
Uverejnený podľa Tajomník MsO v OZNAM · Streda 23 Aug 2023
Tags: blogrybybbsrzmsobbhron

SPOLOČNÉ UPRATOVANIE HRONA


Vážení športoví priatelia, členovia SRZ MsO Banská Bystrica a priaznivci našej krásnej prírody...

13. – 17. septembra 2023 prebehnú na rieke Hron v úseku od Príboja (Biotika – Sl. Lupča) po cestný most nad Lučatínom Majstrovstvá sveta v Muškárení. Viac na wffc2023.com

Pre rybárov z okresu Banská Bystrica, ako aj pre náš región je cťou hostiť takéto vrcholné svetové podujatie. Zúčastní sa 28 krajín zo všetkých kontinentov. Preto je potrebné, aby sme čo najlepšie reprezentovali – nielen v love – našim súťažným družstvom, ale aj prípravou a údržbou rieky a jej brehov. Bude to aj našou vizitkou pred celým svetom, avšak aj niečo spravíme pre kvalitu nášho životného prostredia. Hron napokon je hlavnou životodarnou tepnou pre celý náš región.

V spolupráci s obcami Lučatín, Slovenská Ľupča, s SVP š.p. - Povodím Hrona a firmou Marius Pedersen sme sa rozhodli zorganizovať dve veľké brigády na hornom toku nášho Hrona.  Ide o dve soboty

26. augusta a 2. septembra 2023, vždy od 8:00 do cca 12:00 h.

Brigády budú rozdelené na tri sektory. Každý sektor bude mať svojho vedúceho, ktorý usmerní práce. Na tri miesta budú umiestnené ráno kontajnery a poobede budú odvezené. Do týchto kontajnerov budeme zvážať vrecia s odpadom, ktoré vyzbierajú brigádnici.

Cieľom brigád bude vyzbieranie odpadu po brehoch rieky a v tesnom okolí, čo sa bude dať, tak aj z jej toku a príprava okolia a prístupov pre svetový šampionát. Veľké vývraty stromov z brehu do vody  a pod. - budeme dokumentovať a odstránené budú po brigáde v súčinnosti s SVP š.p.

1. Sektor – Záhradníctvo pri ceste pri Slovenskej Ľupči (kontajner - zberné miesto)
Vedúci p. Ľubomír Škrvaň  0910 254 569
Zraz A: - 8:00 Záhradníctvo
Zraz B: - 8:00 Pod Driekynskou skalou (na druhej strane Hrona – za železným mostom pri predaji skál doprava poľnou cestou, dolu tokom cca 500 m.)
Možnosť výberu miesta začiatku pre účastníkov.

2. Sektor – Pod cestným mostom, ktorý vedie cez rieku Hron (za Slov. Lupčou) aj tu bude kontajner
Vedúci p. Leoš Avdič 0905 210 366
Zraz - 8:00 Pod Mostom (za železným mostom pri predaji skál doľava, popri bývalom  JRD hore tokom, cca 500 m)

3. Sektor Parkovisko s kontajnerom blízko penziónu Grajciar (nie parkovisko penziónu)
Vedúci p. Jozef Lipták 0905 626 517
Zraz - Parkovisko 8:00

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O AKCII POSKYTUJE TELEFONICKY V PIATOK 25.8.2023
V PRIEBEHU DŇA TAJOMNÍK SRZ MSO BB MARCEL PECNÍK 0907 813 888
 
Učasť na akcii je dobrovoľná. Každý účastník sa zúčastňuje na vlastné riziko. Akcia sa koná za každého počasia. Každý deň akcia začína ráno 8:00 a končí 12:00.

Pre účastníkov sa odporúča priniesť si  pevné oblečenie, nepremokavá obuúv, ochranné rukavice a jednoduché náradie – najmä hrable, kosák, motyka a pod...

Členom SRZ MsO BB bude za účasť uznaná brigádnická povinnosť, podľa počtu odrobených hodín. Pozývame Vás aj v prípade, že už máte splnenú brigádnickú povinnosť. Povedzte o tejto akcii aj svojim známym.

Verejnosti ponúkame zapojenie sa do prospešnej akcie nielen pre majstrovstvá sveta, ale aj pre naše životné prostredie...

Ďakujeme vopred za Vašu účasť a tešíme sa na stretnutie.

Výbor SRZ MsO Banská Bystrica


Návrat na obsah